Immunoterapia swoista

Immunoterapia swoista ( SIT ) czyli odczulanie polega na podawaniu osobie uczulonej stopniowo wzrastających, potem podtrzymujących dawek szczepionki zawierającej alergen, na który pacjent jest uczulony.

Immunoterapia ( SIT) zastosowana we wczesnym etapie choroby hamuje rozwój zapalenia alergicznego, zapobiega astmie oskrzelowej, a także przywraca prawidłowe funkcjowanie organizmu. Do prowadzenia immunoterapii zalecane są szczepionki całoroczne, sezonowe - podawane podskórnie lub doustnie w kroplach.

Immunoterapię można rozpocząć od 5 roku życia i nie ma górnej granicy wieku. Czas trwania odczulania od 3 do 5 lat.
NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki os. Centrum B 11 31-928 Kraków
tel.: 12 644 15 43 (rejestracja) tel./fax: 12 644 51 20 (gabinet lekarza)
© tomsco & CRT 2011