Dla Pacjenta

Kalendarz pyleń

    Region: Kraków, okolice - dolina Wisły
  Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alergen Dekada 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Leszczyna                                                            
Olsza                                                            
Topola                                                            
Brzoza                                                            
Dąb                                                            
Trawy                                                            
Żyto                                                            
Babka                                                            
Pokrzywa                                                            
Komosa                                                            
Szczaw                                                            
Bylica                                                            
Ambrozja                                                            
Cladosporium                                                            
Alternaria                                                            
stężenie: WYSOKIE ŚREDNIE NISKIE

Karta Praw Pacjenta

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/karta_praw_pacjenta_07082007.pdf - Karta praw Pacjenta

serwisy

Komunikat pyłkowy - Krakowska Stacja Monitoringu Aerobiologicznego
http://www.mz.gov.pl/ - Ministerstwo Zdrowia
http://www.nfz.gov.pl/ - Narodowy Fundusz Zdrowia
http://www.nfz-krakow.pl/ - Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki
http://www.bpp.gov.pl/ - Rzecznik Praw Pacjenta
NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki os. Centrum B 11 31-928 Kraków
tel.: 12 644 15 43 (rejestracja) tel./fax: 12 644 51 20 (gabinet lekarza)
© tomsco & CRT 2011